25. sept 2007

ULTRAHELI - vabatahtlik tasuline mutatsioon

ULTRAHELI - vabatahtlik tasuline mutatsioon - tasu saabub 15-20 aasta pärast

Meie maal (Venemaast on jutt) ultraheli kasutamine hakkas peale 1993.aastal, kui lagunes rahvast kaitsva kontrolli süsteem, mille kohus oli hoida inimesi tervistkahjustava tehnika eest. Ultraheli peamine saavutus : tema kasutamise lihtsus ja kommerskasum - murdsid kõik "vana režiimi" tõkked, et juurutada see "kasulik" tehnika. Vanarežiimilised "mahajäänud" kontrolli instituudid, püüdsid väga täpselt selgeks saada, kuidas ikkagi mõjutab antud tehnika inimese organismi. Püüdsid välja selgitada, mis mõju on talle edaspidiseks ehk mis tagajärgi on oodata.Keskmiselt selliste uuringute kestvus oli 1-5 aastat ja tehti hiirte peal. NSVL seaduste järgi kõik UH-ga kokkupuutuvad töötajad said tervistkahjustava töö eest ka väärilist palka, pikemat puhkust jmt.

Kuid saabus turumajandus ja arstid hakkasid üksteise võidu hüüdma, et UH on süütu asjake ja vaga vajalik,et seda on väga mugav kasutada uuringuteks. Eriti raseduse korral. Teatati, et Venemaal ei ole üldse teadust ollagi,mis te lolli mängite ! Vat läänes - seal on progress !

Aga nüüd siis hakkavad ka läänest kostma teised jutud ja ilmuma artiklid.

Järjekordne uus uurimus näitas, et UH uuring rasedatel naistel võib segada loote normaalset aju arengut. Jelski ???? instituudi teadlased tõestasid, et UH lained mõjutavad negatiivselt toimet lootele. Nimelt tema närvirakkudele, teatab saksa ajaleht "Die Zeit".

Grupp teadlasi, eesotsas autoriteetse neurobioloogi Pasco Rikatšaga, mõjutas tiineid hiiri kolme viimase tiinuspäeva jooksul erineva pikkusega aegade jooksul. Kasutati toodet, millega tavaliselt uuritakse inimesi. Seejärel otsiti loodete ajus markeeritud neuroneid, mis peavad enne sündi kolme päeva jooksul liikuma teatud kohta ajus. Aju oli välisvaatlusel ja siseehituselt visuaalsel vaatlemisel täiesti normaalne, ka suurus. Kuid kõigil hiirepoegadel nn. neuronid E16 ei olnud oma kohale liikunud. Nad olid justkui "ära eksinud" hallaju süvakihtidesse, kuigi oleks pidanud saabuma aju koorde. Mida rohkem looteid kiiritati, seda enam oli "eksinud" neuroneid. Osad neuronid olid isegi valges aju olluses. Nendel rakkudel puudusid ka positsioneerivate neuronite kindlad keemilised omadused. Sellised rakud ei suuda täta neile looduse poolt määratud ülesandeid. Ühesõnaga : TOIMUB RAKKUDE DNA MUTATSIOON.

UH-s kasutatkse kõrsagedusega laineid, mis läbides vedeliku või pehmed koed, näitab tihkemate kudede kogumit ehk siis loodet antud juhul. Lained peegelduvad ja ekraanile moodustub loote kujutis. UH uurin ei vaja mingit eelnevat ettevalmistus. Vaid raseduse algjärgus palutakse tulla uuringule täis põiega, et saada tervam pilt. Heida vaid pikali, kõht paljaks, geel peale ja kümmekonna minutiga ongi ülevaade olemas. Emadele meeldib ekraanilt näha oma lapsukest ja palutakse teha ka esimesed "fotod" mälestuseks. Tavaliselt looted reageerivad uuringule aktiivse liigutamisega. Seda testi kasutatakse ka "tarkpeade" poolt juhul kui emad on mures, et loode on kaua liikumatu olnud. Selle uuringu käigus loote südamelöögid sagenevad. Ta tunnetab negatiivset toimet ja reflektoorselt reageerib kiiritusele, püüdes end "päästa". Uudishimu rahuldamine, näiteks soo teada saamiseks, ei ole just eriti tugev argument, oma lapse tervise hinnaga.... USA-s näiteks Rahvuslik Instituut ei kiitnud heaks kohustuslikke UH uuringuid kõikidele rasedatele.

P.P.Gorjajevi uuringud.

Löök genotüübile.

Kahjutuks peetav UH võib kahjustada geneetilist aparaati. Sellisel järeldusele tulid Moskvas Venemaa Taduste Akadeemia Teoreetiliste probleemide osakonna teadlased, keda juhatas Pjotr Petrovitš Gorjajev.

"Peab tunnistama, me kartsime, et geneetika sedused võivad käänduda inimkonna vastu, " jutustas P.Gorjajev. "Aga siis ilmnes, et inimkonna hävitamisega juba tegelevad....ARSTID !

Teadmata, mida nad teevad, mõjutavad meedikud inimese geneetilis aparaati. Me ei suuda isegi ette kujutada, mida selline massiline eksperiment endaga kaasa tuua võib."

"Ärkamine" toimus alles hiljuti.

P.Gorjajev (Bioloogia teadustekandidaat) ja A.Berezin (Füüsika-matemaatika teaduste- kandidaat) seadsid endale eesmärgi : tungida "pühasse paika" - DNA spiraali, mis juhib organismi arengut. Loodus püüab igati kaitsta genoomi kõikvõimalike sissetungide eest ja säilitada pärimisprogrammi tervena. Teadlased otsustasid teha "korrektuuri" ja kirjutada oma uus info DNA "tekstidesse".

On teada, et rakus eemaldatud DNA molekulid "annavad" kõiksugu erinevaid signaale. See on tõeline ELU sümfoonia, kus on kõikide kudede, organite ja süsteemide "meloodiad". Teadlased suudavad määrata seni vaid nende akustiliste võngete spektrit. Need võnked on väga nõrgad ja neid on väga palju. Seega suudab neid eristada vaid ülitundlik aparatuur.

Sellest kaosest eraldi hääli välja tuua aitavad valgusekandjad - footonid. Laseri geel-neoon kiir suunatakse DNA võnkuvatele molekulidele. Neist peegelduv valgus hajub ja kirjutatakse üles tundliku aparaadi poolt. Sellist mõõtmise süsteemi kutsutakse footonite korrelatsiooni spektroskoopiaks.

Gorjajev ja Berezin panid katseklaasi vesilahuse sisse DNA molekulid ja töötlesid UH generaatori abil. Nad keeldusid tervet katsekäiku välja rääkimast, kuid mainisid, et töötluse ajal oli kuulda vahepeal ka justkui peenikest vilet. Kuid tulemusi nad ei varja - vastupidi : nad tunnevad oma kohusena sellest rääkida ja laiadele massidele.

Enne UH-ga töötlemist olid DNA molekulid tekitanud helisid väga laias diapasoonis : 1 kuni mitusada herzi: Peale töötlust aga "kõlas" nende hüüd, ja tugevalt, 10 Herzi sagedusel. See nähtus kesti nädalaid. Võngete amplituud ei vähenend. ELU sümfooniast oli järel vaid läbilõikav vile......

"DNA tööd võib võrrelda väga kiire arvutiga, mis suudab momentaalselt vastu võtta suure koguse otsuseid. Kuid nüüd kujutlege, et sellele arvutile virutati kuvaldaga ja nüüd annab ta kõikidele küsimustele ühe vastuse.....error. Midagi taolist toimub ka lainelise genoomi puhul, kui teda töödelda UH. Tema laine maatritsid on nüüd rikutud ja välja tuleb vaid ühetaoline pinin..." selgitas asja olemust Gorjajev.

MILLEST KISENDAB FANTOOM

Kuid üks teine fakt ehmatas teadlased palju enam ära. Akulistiline muutus ei toimunud kohe.Peale UH töötlust mõõtsid nad, et kuidas DNA preparaat "kõlab". Ei avastatud mingit muutust. Nördinud teadlased kallasid lahuse minema ja täitsid uuega. Kuna aga oli tööpäeva lõpp, siis lahus pandi katseklaasiga külmkappi. Hommikul soojendasid üles ja hakkasid mõõtma, et oleks võrdlus enne ja pärast töötlust. Nende ehmatuseks käitus uus DNA lahus nii nagu oleks teda juba kiiritatud.

"Äkki oli viga külmkappi panna? " arutati omavahel.

"Ei või olla ! Me oleme DNA-d ka sügavkülmutanud, kuid see ei muuda nende spektrit!" vaidlesid teised vastu.

Lõpuks valmistati uues katseklaasis uus DNA lahus ja asetati vana katseklaasi asemele. Nati aja pärast hakkas aparaat läbilõikavalt "vinguma" Ja kõik viitas sellele, et teda juba nagu oleks töödeldud UH-ga. Peale korduvaid katseid jõudsid teadlased järeldusele, et UH "solvas" DNA molekule ja need omakorda "salvestasid mällu" selle töötluse. Molekulid olid kiiritamise käigus saanud tohutu vapustuse, peale mida nad mõnda aega toibusid ja viimaks töötasid välja "valu ja hirmu fantoomi", mis jäi selle koha peale, kus katseklaas oli olnud. Selle fantoomi tõttu ka teised DNA molekulid uues katseklaasis said tunda "valu ja hirmu" ning "hakkasid hirmust karjuma" samal, 10 Herzisel sagedusel.

Edasistel katsetustel ja uuringutel selgus, et UH-ga töötlemisel DNA spiraalid põimuvad lahti ja isegi rebenevad - mis muidu juhtub näiteks molekulide kuumutamisel.Sellise mehhanilise vigastamise korral tekivad elektromagneetilised lained, mis loovadki fantoomi. Fantoom omakorda on võimeline lõhustama DNA-d nagu UH või kõrge temperatuur.Midagi analoogilist toimub, kui haavatud inimesel amputeeritakse jalg või käsi. Kuigi jäset enam ei ole, tunneb inimene aastaid valusid, mida ta koges haavata saamisel. Gorjajevi meelest tekib fantoomieffekt vahel ka vähkkasvajate kohale : kui kasvaja on eemaldatud, jääb sinna laineline matriits, mis hiljem loob uue vähirakkude koloonia.Teadlase on seisukohal, et nende eksperimendi ajal aitas fantoomi loomisele kaasa........ vesi, milles ujusid DNA molekulid. UH generaatori mõju tõttu selles lahuses võisid moodustuda grupid mõnedest vee molekulidest - need omakorda muutusid justkui väikesteks generaatoriteks ja edastasid laineid vahetpidamata igast küljest DNA molekulidele, mille tagajärjel toimus DNA vigastamine. Selle tulemusena lõhutud spiraalide otstele moodustusid elektomagnelainete kogumid - solitonid, mis võisid eksisteerida ka iseseisvalt, laadides ennast ümbritseva keskkonna energiast. Nende solitonide koosmõjul tekkiski laineline matriits ehk siis fantoom.

Teadlastel õnnestus seda DNA fantoomi ka pildistada. Preparaadi lähedale tekkis ere kera, millest väljusid oksa taolised energia pulseeringud. Oli nagu puu võra, mis on saanud välgu tabamuse. Ainult lehestiku asemel oli "võra" moodustunud heledatest ülikergete mikroosiste pilvest. Fantoom "hõljus" DNA preparaadi kõrval. Kui katseklaas ära viidi, siis jäi ta ikkagi sellele kohale. Sätendavat "võra" heleda pilve taustal õnnestus teadlastel fikseerida mitmele filmilindile.

DNA-le mängitakse matuse muusikat...

"Need eksperimendid näitavad,"räägib Gorjajev "et UH kutsub esile mitte ainult mehhaanilise vigastuse, vaid ka DNA välja moondumise. See tähendab, et pärilikkuse programmis võivad esineda häired : moondunud väli hakkab moodustama "rikkis kudet", millest aga ei saa areneda tervet organismi."

"Kuid see on ju kohutav !" katkestasin ma (ajakirjanik) teadlast. "Kogu maailmas on ju praegu nii moodne UH-ga skanneerimine. Meetodit loetakse täiesti kahjutuks ja seetõttu kasutataksegi eriti rasedate naiste diagnoosimisel. Väga palju kasutatakse seda ka juba sündinud laste uuringutel. Valgustatkse läbi ka lihtsalt selleks, et saada teada sugu. Teine asi, kui loote seisundis oleks midagi ohtlikku ! Enesekindlus ja kergemeelsus "looduse kuningate" poolt on lausa hämmastavad! "

Paljud on kuulnud, et mõned loomad kasutavad UH nagu relva : delfiinid uimastavad selle abil kalu, kašelotid aga kalmaare jps.

Meedikud pakkusid uuringuteks välja UH ja inimesed nõustusidki. Vähe sellest - nad andsid ka oma lapsed katsejänesteks.

"Meie uuringud on näidanud, et UH võib äärmiselt ohtlik olla elussüsteemidele. Mida kõike me ei teinud, et eemaldada moonutav fantoomi effekt uutest DNA molekulidest, kuid sellel kohal tekkisid tekkisid taas anomaalsed väljad. See laineline matriits säilus ja tekitas häireid pärilikkuse programmis. On hirmutav mõelda, et samasugune effekt tekib ka inimeste rakkudes peale UH uuringut. UH moondas nende lainelise genoomi.

Tuleb välja, et teadmata, mida nad teevad, korraldavad meedikud eksperimente inimeste peal. Need katsed võivad olla katastroofiliste tagajärgedaga järgmistele põlvkondadele. Ei ole välistatud, et UH abil teostatakse ”tsiviliseeritud” rahvaste ¤¤¤¤¤¤¤¤ Nad ise kaotavad end maakeralt, et teha ruumi ”metsikutele” suguharudele.

Nagu Piibliski öeldud : Et hävitada patuseid inimesi, jagab ta neile mõistust.

Teadmatus – esimene samm hukule

Tänu valitsuse soosingule on õide puhkenud kaubandus igasuguste UH seadmetega : ”kui raha on, siis kõike saab”. Paljud firmad valmistavad hulgaliselt kõikvõimalikke ”pesumasinaid”, mis pesevad kõike. Seadmeid, mis peletavad hiiri-rotte, linde, tarakane jne.

Tänu oskuslike kaupmeeste ”püüdlustele” ümbritseb meid tänaseks igalt poolt nähtamatu UH kiirgus. Mõned lülitavad sisse nad ööseks : pesumasinataolised aparaadid. Teistel jällegi töötavad ööpäevaringselt peletamisseadmed.

Selle kõige tulemusena,tahate või ei, saate te kiiritusnormi kätte petetud naabrite poolt, kes jõuliselt pesevad pesu oma juba muteerunud järglastele....

See, et UH omab mehhaanilist toimet, peaks selge olema juba sellest, et see peseb pesu. UH kiirgus tõepoolest lagundab rasva ja mustust, hävitab bakterid (millest koosneb kõik elav) ja kõike seda teati jiba 70 aastat tagasi. Kuid samuti oli teada, et UH esmajoones kahjustab ajurakke – neid aktiivselt hävitades. Me näeme kui edukalt kasutavad looduses seda relva delfiinid ja kašelotid : tänu UH toimele kalad tarduvad ja kaotavad igasuguse orientatsiooni ning mälu.

Tänapäeval, peale paljusid eksperimente UH ”mänguasjadega” , pöördub polikliinikutesse mäluhäiretega ja kohutavate peavaludega sadu inimesi. Lõviosa neis on vaesed pensionärid, kes kuulates reklaami ja omades vähe raha, on läinud pettuste ohvriks: ostnud kalli tavalise pesumasina asemel odava UH masina, mõne eneseravi aparaadi jne. Nii nagu ütleb vene vanasõna :” Õpeta ihnuskoi raha poole palvetama ja teiste ning enda hüvanguks lõhub kõigil pead ära !”

Mitte asjata vanausulised ei peida oma lapsi kaugetesse Siberi küladesse. Nad juba ammu teadsid, et saabub aeg, kui hakatakse massiliselt muteerima inimesi. Kõik UH kasutamise tägajärjed hakkavad ilmnema 15-30 aasta pärast kohutavate geneetiliste ja immuunsushäiretena (vähk). KUID KÕIGE HULLEM ON SEE, ET SEE KÕIK PÄRANDUB EDASI JÄRGNEVATELE PÕLVEDELE....