9. mai 2005

Alandav piirileping koostöölepinguks!

[09.05.2005 Toompea lossi ees toimunud rahvakogunemisel jagatud leheke]

18. mai - Eesti üks uusi leina- ja rahvusliku diplomaatia häbiposti päevi on lähenemas. Jääb üle loota, et häbipost-monument (pöörleva tuulelipu vormis) tähtsamate asjaosaliste-"riigimeeste" nimedega Setomaale ka püstitatakse. 22. aprillil kordas Eesti välisminister Urmas Paet Tallinnas oma EL-i ülemusele Javier Solanale meile juba aastaid tuttavat mantrat: Eesti on valmis uuele piirilepingule vastuvaidlematult alla kirjutama kas või täna. (EPL, 23.04.2005)

Erinevalt kuulsatest välisministritest Kissingerist ja Albrightist, kes poliitilisel malelaual võitlesid ja tegid eesmärkide saavutamiseks sadu käike, käitub Eesti välisminister justkui sarnaselt Olge Lahkeks kutsutud kohalikule kaunitarile Fellini filmist Amarcord - kui väikelinna saabus kõrge võimukandja, saatsid linnaisad külalise meeleheaks tema magamistuppa nende arvates linna veetlevaima naisterahva. Daami omapäraks oli see, et sisenedes kõrge külalise tuppa, riietas ta end kohe lahti ja lausus ainult ühe fraasi: "olge lahked". Olge Lahke kombel Eesti välispoliitika ajamine ei tule siiski kasuks kellelegi, ka mitte suurele idanaabrile.

Uut piirilepingut Venemaaga ei tohiks sõlmida mingil juhul ilma riikidevahelise koostöölepinguta. Selles kohustuks Eesti abistama Venemaad tema lõimumisel NATO ja EL-i struktuuridega ning mis sisaldaks meetmeid ja koostööplaane setode ja teiste ohustatud põlisrahvaste (sh eestlaste ja venelaste) säilitamiseks nende põlisasualadel. Samuti rasketel aegadel hüljatud piirkondade taasasustamiseks nende kunagiste põliselanikega. Sest Venemaa demograafiline allakäik ja majanduslik nõrkus võivad lõpuks viia selleni, et kunagisest ENSV idapiirist võib saada hoopiski EV idapiir Hiinaga. Üksnes idanaabri võimalikult kiire lõimumine NATO ja EL-iga suudaks ehk niisugust arengusuunda veel muuta. Ja see on koht, kus Eesti saab Venemaad aidata. 26. jaanuari setode meeleavalduse ühelt loosungilt võis lugeda: Kauaks jääb kestma Eesti lambapäine välispoliitika Vene jäärapäise vastu?

Uus piirileping ilma vajaliku riikidevahelise koostöölepinguta näitaks ainult mõlema riigi poliitikute hoolimatut suhtumist nii oma rahva tulevikku kui ka euroopalikesse väärtustesse. Eesti lambapäise välispoliitika jätkumine Vene jäärapäise vastu võib lõppeda traagiliselt mitte ainult ühele väikesele rahvakillule. See puudutab ka arvult suuremaid rahvaid, ka venelasi.